mLegitymcja studencka – legitymacja w telefonie

uprzejmie informuję, że na mocy porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji UAM został włączony do projektu mLegitymacja studencka. Od 1 października 2021 r. studenci UAM będę mieli możliwość pobrania i zainstalowania mLegitymacji, jako dodatkowej usługi w ramach aplikacji mObywatel.

Link do opisu aplikacji: https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-studencka

Instrukcja instalacyjna dla studentów UAM.

Z poważaniem

Mariusz Szynkiewicz

Prodziekan Wydziału Filozoficznego UAM ds. studenckich i organizacyjnych
Dr Mariusz Szynkiewicz
Ul. Szamarzewskiego89c, Poznań 60-568
Tel. (+48)618292101

Comments are closed.