Nabór do warsztatów z produkcji podcastów!

Nabór do warsztatów z produkcji podcastów!

Warsztaty w ramach projektu „Uniwersytet Jutra II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” są organizowane przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

I tura naboru do projektu trwa od 23 czerwca do 7 lipca 2021 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 9 lipca br.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/r/MEWArd8eug

W formularzu należy podać swoje podstawowe dane osobowe oraz wykazać swoje ewentualne dodatkowe aktywności studenckie (koła naukowe, samorząd studencki, konferencje naukowe itp.). Dodatkowo prosimy o krótkie umotywowanie chęci udziału w warsztatach. W oparciu o udzielone odpowiedzi zostaną Państwo ocenieni zgodnie z Regulaminem rekrutacji do projektu dostępnym na stronie internetowej Wydziału Filozoficznego UAM.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby ze statusem studenta/tki w roku akademickim 2021/2022, którym w chwili rozpoczęcia warsztatów do zakończenia kształcenia pozostało maksymalnie 4 semestry. Warunkiem koniecznym udziału w warsztatach jest także wyrażenie zgody na udział w zajęciach stacjonarnych.

Zajęcia warsztatowe planowane są na piątki w godzinach 10:00-14:00.

Regulamin naboru w pliku.

Comments are closed.