Nabór na stanowisko naukowo-techniczne

Nabór na stanowisko naukowo-techniczne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko naukowo-techniczne Starszy technik w Instytucie Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych dla potrzeb realizacji projektu badawczego NCN SONATA BIS 7 pt.: „Punktoza w czasach systemów ewaluacji nauki”.

Instytut Filozofii Wydziału Nauk Społecznych zatrudni osobę na stanowisku naukowo-technicznym: starszy technik w grupie badawczej Scholarly Communication Research Group
w wymiarze 1 etatu na czas realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA BIS 7, pt. „Punktoza w czasach systemów ewaluacji nauki”.

Zadania pracownika będą obejmować głównie pomoc w przeprowadzaniu badań naukometrycznych.

Wymagania:

  1. Co najmniej stopień licencjata inżyniera (preferowany magister inżynier) w zakresie nauk technicznych (analiza danych);
  2. Zainteresowania ewaluacją nauki potwierdzone publikacjami oraz wystąpieniami konferencyjnymi.
  3. Doświadczenie w harwestowaniu danych sieciowych i profesjonalnej digitalizacji dokumentów.
  4. Doświadczenie w budowaniu baz danych.
  5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
  6. Entuzjazm dla wymagającej pracy technicznej.
  7. Zdolność do współpracy z innych członkami zespołu badawczego.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów na adres kierownika grantu, dra hab. Emanuel Kulczyckiego, prof. UAM (emek@amu.edu.pl), w terminie do 10 maja 2018 r.

  1. Życiorys.
  2. List motywacyjny.
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Kierownik grantu zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska, jedynie wybranego kandydata.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).

Comments are closed.