Nagroda Santander SPOŁECZNIK ROKU

Nagroda Santander SPOŁECZNIK ROKU

Szanowni Państwo,

rozpoczęła się rekrutacja do Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nagroda Społecznika przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej oraz aktywną działalność na rzecz środowiska akademickiego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Zgodnie z Regulaminem Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” oceny aplikacji dokonują komisje oceniające utworzone osobno dla każdej ze szkół dziedzinowych, w skład których wchodzą Prodziekani, Dyrektorzy danej szkoły oraz studenci i doktoranci będący przedstawicielami Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów w radach szkół dziedzinowych. Ocena aplikacji odbywa się według kryteriów określonych w Regulaminie w terminie 16 – 27 czerwca 2021 r.

Regulamin i zasady przyznawania Nagrody: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/nagroda-santander-spolecznik-roku-dla-studentow-i-doktorantow-uniwersytetu-im.-adama-mickiewicza-w-poznaniu-w-roku-akademickim-20202021

Z serdecznymi pozdrowieniami

prof. dr hab. Joanna Wójcik
Prorektor ds. studenckich i kształcenia

Comments are closed.