„Nasz Wspólny Uniwersytet”

Podczas Forum pod hasłem „Nasz Wspólny Uniwersytet” podziękowania i dyplomy uznania trafiły do kluczowych partnerów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jednym z nagrodzonych stowarzyszeń było Stowarzyszenia Krajowa Rada Sędziów Społecznych (SKRSS) nominowane do nagrody przez Centrum Transdyscyplinarnych Badań nad Sędziami Społecznymi i Sądami – DIKASTAI.

Centrum DIKASTAI prowadzi aktywną współpracę z SKRSS prowadząc badania nad funkcjonowaniem ławników (sędziów społecznych) w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Comments are closed.