Nowe Studia Podyplomowe Etyka Nauczycielska

NADAL MOŻNA DOŁĄCZYĆ DO GRUPY SŁUCHACZY! PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA DO KOŃCA LISTOPADA 2014

Wszelkie informacje: Prof. UAM Ewa
 Nowak, tel. 695 55 46 23 
e-mail: ewanowak@amu.edu.pl

Charakterystyka: Studia kwalifikacyjne adresowane do nauczycieli dowolnego przedmiotu, posiadających uprawnienia pedagogiczne. Studia oferują przygotowanie w zakresie kierunkowym i dydaktyki szczegółowej przedmiotu Etyka dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych (zależnie od tego, czy Słuchacz/ka posiada dyplom licencjata/magistra). Czesne rozłożone na miesięczne raty, zajęcia w co drugi weekend, z uwagi na przyjezdnych rozpoczynają się o godz. 10.00. Zajęcia z instruktorami i praktykami, bogata oferta innowacji dydaktycznych w zakresie etyki, wysoka jakość kształcenia. Można przesłać zgłoszenie pocztą na nazwisko Kierownika studiów i adres wskazany wyżej. Pierwszy zjazd zaplanowano na 18/19 października 2014.

Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Ewa Nowak

Czas trwania: 3 semestry

Comments are closed.