Obwieszczenia wydziałowej komisji wyborczej

Komisja Wyborcza Wydziału Filozoficznego informuje, co następuje:

Wybory do Rady Naukowej Dyscypliny filozofia – przedstawiciele nauczycieli akademickich ze stopniem doktora

link do obwieszczenia (nauczyciele ze stopniem doktora)

link do załącznika nr 1

link do formularza „418_2019_2020_Zalacznik_nr_5…”

link do formularza „418_2019_2020_Zalacznik_nr_6…”

link do formularza „Zgloszenie-kandydata-do-rady-naukowej-dyscypliny”

 

Zgłoszenia kandydatur przyjmowane są do 10 lipca 2020 r, do godz. 12:00.

Wybory zarządza się na 13 lipca 2020 r., w godz. 9:00-10:00 za pośrednictwem systemu ankieter. Link do głosowania zostanie przesłany mailowo osobom uprawnionym do głosowania.

Wyniki wyborów


Wybory do poszerzonego składu Rady Naukowej Dyscypliny filozofia dla wskazania kandydat na dziekana i prodziekanów – przedstawiciele nauczycieli akademickich ze stopniem doktora

link do obwieszczenia (nauczyciele ze stopniem doktora)

link do formularza „418_2019_2020_Zalacznik_nr_9….”

link do formularza „Zgloszenie-kandydata-do-poszerzonego-skladu-rady-naukowej-dyscypliny”

 

Zgłoszenia kandydatur przyjmowane są do 10 lipca 2020 r, do godz. 12:00.

Wybory zarządza się na 14 lipca 2020 r., w godz. 9:00-10:00 za pośrednictwem systemu ankieter. Link do głosowania zostanie przesłany mailowo osobom uprawnionym do głosowania.

Wyniki wyborów

 


Wybory do poszerzonego składu Rady Naukowej Dyscypliny filozofia dla wskazania kandydat na dziekana i prodziekanów – przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

link do obwieszczenia (pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi)

link do formularza „418_2019_2020_Zalacznik_nr_9….”

link do formularza „Zgloszenie-kandydata-do-poszerzonego-skladu-rady-naukowej-dyscypliny”

 

Zgłoszenia kandydatur przyjmowane są do 8 lipca 2020 r, do godz. 12:00.

Wybory zarządza się na 10 lipca 2020 r., w godz. 9:00-10:00 za pośrednictwem systemu ankieter. Link do głosowania zostanie przesłany mailowo osobom uprawnionym do głosowania.

Wyniki wyborów przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 


Komunikat komisji z dnia 13.07.2020 r.: w związku z niewystarczającą ilością zgłoszeń kandydatur do Rady Naukowej Dyscypliny, po konsultacjach z Uniwersytecką Komisją Wyborczą, ustala się nowy termin zgłoszeń kandydatur oraz nowe terminy głosowań.

Kandydatury przedstawicieli pracowników ze stopniem doktora do Rady Naukowej Dyscypliny oraz jej poszerzonego składu dla wyboru dziekana oraz prodziekana zbierane są do jutra, tj. 14.07.2020 r., do godz. 12:00

Natomiast wybory zarządza się w następujących terminach:

  • przedstawiciele nauczycieli akademickich ze stopniem doktora (pracownicy Wydziału Filozoficznego + wszyscy przypisani do dyscypliny filozofia) w Radzie Naukowej Dyscypliny – środa, 15 lipca 2020 r., godz.10:00 – 11:00 
  • przedstawiciele nauczycieli akademickich ze stopniem doktora (pracujący na Wydziale Filozoficznym) w poszerzonym składzie RND dla wskazania kandydata na dziekana i prodziekanów – środa, 15 lipca 2020 r., godz. 11:00 – 12:00

Wybory zostaną przeprowadzone w podanych godzinach przy pomocy platformy Ankieter, do której będą mieli Państwo dostęp po zalogowani się na stronie https://ankieter.amu.edu.pl/ (dane do logowanie takie, jak do poczty uniwersyteckiej).

 


Zgłoszenia należy przesyłać mailowo (skan dokumentu) sekretarzowi wydziałowej komisji wyborczej mgr. Filipowi Leszczyńskiemu (filip.leszczynski@amu.edu.pl).


Nominacja prof. UAM dr hab. Antoniego Szczucińskiego na przewodniczącego ciała wskazującego kandydata na dziekana

Skład poszerzonej Rady Naukowej Dyscypliny filozofia do wskazania kandydata na dziekana i prodziekanów

Komunikat Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny filozofia w sprawie wskazania kandydata na Dziekana

Komunikat Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny filozofia w sprawie wskazania kandydata na Dziekana – zgłoszenie Kandydata

 

 

Comments are closed.