Odszedł prof. dr. hab. Ryszard Liberkowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 2 maja 2014r. zmarł nagle w wieku 68 lat

Ryszard Liberkowski

Prof. dr hab. RYSZARD LIBERKOWSKI

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

wieloletni kierownik Zakładu Historii Filozofii

Autor wielu prac filozoficznych,

długoletni pracownik Instytutu Filozofii.

 

Całym sercem oddany Uniwersytetowi,

odznaczony wieloma nagrodami i wyróżnieniami.

 

Odszedł człowiek o wielkiej osobowości i zasługach dla Wydziału Nauk Społecznych oraz dla Instytutu Filozofii UAM.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają

 

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu

oraz społeczność akademicka Wydziału Nauk Społecznych

Comments are closed.