Oferta konsorcjum EPICUR dla studentów

Oferta konsorcjum EPICUR dla studentów

W semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2020-2021 konsorcjum EPICUR, do którego należy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, po raz pierwszy zaprasza studentów do uczestnictwa w zajęciach pilotażowych. W ośmiu uniwersytetach należących do konsorcjum EPICUR studiuje obecnie ponad 300.000 studentów, dlatego też przygotowanie oferty dydaktycznej dla wszystkich jest praktycznie niemożliwe. Podejmując jednak wyzwanie, konsorcjum EPICUR przygotowało pierwszych 10 kursów w semestrze zimowym, a kolejne są planowane w semestrze letnim. Wszystkie zajęcia prowadzone będą online w języku angielskim. W bieżącym roku akademickim studenci mogą uczestniczyć w tych zajęciach na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia, które będzie zaliczone jako dodatkowe osiągnięcie w suplemencie. Dodatkowe informacje o poszczególnych kursach, kalendarzu i warunkach rejestracji dostępne są w broszurce w załączniku. Por. http://epicur.amu.edu.pl/

W razie pytań prosimy o kontakt: epicur@amu.edu.pl

Comments are closed.