Oferta stypendialna dla studentów studiów magisterskich

Stypendia Master 2 skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master)

OPIS PROGRAMU STYPENDIALNEGO

   

Czas trwania

Od 1 do 10 miesięcy w trakcie trwania roku akademickiego

Wysokość stypendium

700 € (netto) na każdy miesiąc pobytu we Francji

Ważne

Stypendium Master 2 nie dotyczy studiów MBA. Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską i Francją i stypendium nie może być łączone ze stypendium ERASMUS +.

PROCEDURA

Etap 1

Kandydat musi najpierw złożyć wymagane dokumenty do wybranej przez siebie francuskiej uczelni. Ważna informacja: zapisz się na kilka programów aby zwiększyć swoje szanse.

Szukasz kierunków na poziomie M2? Skorzystaj z wyszukiwarki studiów magisterskich

Etap 2

Wypełnij formularz i wyślij dokumenty na adres e-mail science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr 

Etap 3

Termin wysyłania wniosków : 05/03/2020 godzina 14:00

Dodatkowe pytania

Zapraszamy do zapoznania się z rubryką najważniejsze pytania FAQ & Kontakt

NABÓR

Etap 1: Selekcja na podstawie złożonych dokumentów

Wstępna selekcja na podstawie dossier dokonywana jest przez zespół ekspertów reprezentujących każdą dyscyplinę. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do Ambasady Francji w Warszawie na rozmowę kwalifikacyjną.

Etap 2: Rozmowy kwalifikacyjne

W skład polsko-francuskiej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich uniwersytetów oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

  • Podczas rozmowy jury oceni zdolność kandydata do obrony projektu studiów oraz zasadność projektu zawodowego
  • Rozmowy przeprowadzane będą w języku, w którym odbywać się będą studia/staż (francuski lub angielski)
  • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na przełomie marca i kwietnia (zakwalifikowani kandydaci o terminie rozmowy poinformowani zostaną w marcu)

Etap 3: Ogłoszenie wyników

Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach w okresie do kilku tygodni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych. Z laureatami programów stypendialnych (przed ich wyjazdem do Francji i rozpoczęciem studiów) skontaktuje się  agencja Campus France PARIS przekazując drogą mailową dokumenty i informacje niezbędne do wyjazdu i realizacji stypendium (w tym CampusPass’).

Comments are closed.