Ogólnopolska konferencja pt. „O tożsamości człowieka”

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2019 r. odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „O tożsamości człowieka” zorganizowana przez Zakład Antropologii Filozoficznej oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej.

To już czwarta sesja naukowa poświęcona problematyce filozofii człowieka, która z inicjatywy pracowników Zakładu miała miejsce w Instytucie Filozofii UAM. W obradach oraz w dyskusjach wzięli udział przedstawiciele wielu krajowych ośrodków akademickich – wygłoszono ok. 40 referatów dotyczących między innymi kwestii wyróżników oraz swoistości ludzkiego bytu, charakteryzujących jego kondycję oraz usytuowanie w rzeczywistości, w sferze życia i otoczenia kulturowego.

Wszystkim prelegentom oraz gościom dziękujemy za interesujące wystąpienia i uczestnictwo w debatach!

Comments are closed.