Olimpiada Filozoficzna

Zawody odbędą się 8 lutego 2020 roku, o godzinie 10:00 sali 215 na Wydziale Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego  89 C, 60 568 Poznań.

Eliminacje pisemne zawodów drugiego stopnia składają się z dwóch części:

  • Pierwsza część polega na samodzielnym napisaniu eseju na jeden spośród trzech tematów, zaproponowanych do wyboru. Na jego napisanie uczeń ma 150 min. 
  • W drugiej części uczestnicy rozwiązują test, na który składają się zadania wielokrotnego wyboru i zadania otwarte. Na jego rozwiązanie uczeń ma 90 min. 
  • Między obiema częściami planowana jest 30 minutowa przerwa, w trakcie której przewidziany jest poczęstunek dla uczestników i opiekunów oraz przekazanie drobnych upominków ufundowanych przez Wydział Filozofii UAM. 

W razie pytań proszę kontaktować się z Sekretarzem Komitetu Okręgowego – dr Karoliną Kowalewską (adres mailowy: kowalewska.km@gmail.com)

Comments are closed.