POEZJA FILOZOFÓW –  FILOZOFIA POETÓW

POEZJA FILOZOFÓW – FILOZOFIA POETÓW

Gorzów Wielkopolski, 15 lutego 2023 r.

Szanowni Państwo

            Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zaprasza do udziału w  międzynarodowej konferencji naukowej pod tytułem

 POEZJA FILOZOFÓW –  FILOZOFIA POETÓW,

która odbędzie się w dniach  20-21 listopada 2023 r. w Gorzowie Wielkopolskim.

Dwa powyższe wyrażenia greckiego pochodzenia, podane tutaj w formie inwersji, nasuwają nam do rozpatrzenia swoistą współzależność obydwu tradycyjnych dziedzin, nad czym zazwyczaj niewielu się zastanawia. Wydaje się, że poezja, znacznie starsza i bardziej powszechna od filozofii, niewiele ma z nią wspólnego. O dawnej niezgodności filozofii i poezji wzmiankował już Platon, surowy krytyk tej ostatniej. Filozofia typowa raczej dla prozy i wiedzy naukowej okazuje się nieco innym od natchnionej poezji wytworem duchowym. Tego jednak nie należy traktować jako ścisłej reguły. Można bowiem ukazać postaci zarówno słynnych poetów, których twórczość sięgała do motywów mądrościowych, jak i wybitnych filozofów wypowiadających się także w formie wierszowej. Od czego zatem zależy bycie poetą czy filozofem, bardziej jednym czy drugim, w ich ocenie własnej oraz interpretatorów i krytyków? W związku z tym te i inne pokrewne kwestie proponujemy rozważyć w nowej perspektywie problemowej oraz w dyskusji interdyscyplinarnej na miarę naszych czasów i możliwości.

 

Tytuły referatów wraz ze zwięzłymi abstraktami prosimy przesyłać do dnia 31 maja 2023 r., drogą elektroniczną, pod adresem: mwesoly@ajp.edu.pl

Opłata za udział w konferencji wynosi 450 zł (lub 100 euro). Adres ośrodka oraz numer konta podamy w programie konferencji, który zostanie Państwu przesłany w terminie późniejszym. Ze względów organizacyjnych opłata konferencyjna jest stała, niezależnie od ewentualnego krótszego Państwa pobytu na konferencji.

 

Z wyrazami szacunku          

Sekretarz konferencji: Kierownik naukowy:
prof. AJP dr hab. Magdalena Jaworska prof. dr hab. Marian Andrzej Wesoły

Comments are closed.