Potestas Iudicandi: Nadużycia prawa do sądu

Potestas Iudicandi: Nadużycia prawa do sądu

Już niedługo odwiedzi nas prof. Bartosz Wojciechowski (UŁ) – Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przeprowadzi on prelekcję dotyczącą „Nadużycia prawa do sądu”, dzieląc się wynikami swoich najnowszych badań.

Prawo do sądu w tym ujęciu analizowane jest o tyle innowacyjnie, że bada się je w kontekście negatywnych zjawisk towarzyszących jego realizacji, które są często pomijane w literaturze.

Tym samym spogląda się na jeden z fundamentów państwa prawa jako na potencjalne źródło patologii społecznych towarzyszących jego nadużyciom. W konsekwencji możliwe staje się prowadzenie konstruktywnie krytycznej narracji nad sposobem formułowania prawa przez ustawodawcę, jak i nad samą aplikacją tego prawa jako prawa podmiotowego. Przedstawiony sposób problematyzacji badań nad prawem do sądu otwierają więc nowy horyzont badawczy w dziedzinie filozofii prawa.

Wszystkich zainteresowanych tą unikalną tematyką badawczą serdecznie zapraszamy na spotkanie w Instytucie Filozofii UAM.

Czwartek, 9 marca 2017, godzina 18:00, sala 215.

Zdjęcie: CC0, https://unsplash.com/

Comments are closed.