Nabór prac naukowych do kolejnego wydania „Pretekstów”

  • Publikacja prac w czasopiśmie „preteksty” umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów do stypendium naukowego oraz studiów doktoranckich;
  • przedmiot prac dowolny;
  • prace spełniające wymogi formalne (dostępne na stronie pretekstów) należy w formie elektronicznej wysłać na adres: preteksty@gazeta.pl (w temacie wpisać „preteksty”), prace wydrukowane z recenzją i oświadczeniem należy składać w sekretariacie instytutu filozofii;

Prace można zgłaszać do końca kwietnia 2012 r.

Więcej na stronie  ksf.amu.edu.pl/preteksty/

 

Comments are closed.