Pro Memoria: Georg Lind

Nie żyje Profesor Georg Lind Professor, twórca teorii kompetencji moralnej i demokratycznej,   KMDD (Konstanckiej Metody Dyskusji nad Dylematem), od piętnastu lat w aktywnych, badawczych i edukacyjnych relacjach z Wydziałem Filozoficznym UAM. W latach 2008, 2012, 2017 gościł na UAM z wykładami, warsztatami, jako współorganizator międzynarodowych sympozjów i konferencji – także na zaproszenie Urzędu Miasta Poznania. Także akademicy, doktoranci i studenci regularnie gościli na Uniwersytecie w Konstancji, niejednokrotnie otrzymując wsparcie ze strony Georga Linda. Był współzałożycielem i współredaktorem międzynarodowego czasopisma Ethics in Progress – zob. zwłaszcza ostatni numer https://pressto.amu.edu.pl/index.php/eip/issue/view/1921 ze wspólnego sympozjum w 2020r. Był pasjonującym i pełnym pasji wykładowcą, mentorem, przyjaznym, twórczym, ale krytycznym duchem. Nie znosił dróg na skróty; nie znał konformizmu ani strachu. Radykalnie pojmował ludzką godność i autonomię. Był – o czym niewielu wie – również doktorem filozofii.

Georg Lind (1947 – 2021)

Jego Pamięć można uczcić wpisem do Księgi Kondolencyjnej

https://imdc.info/de/kondolenzbuch

https://imdc.info/en/condolence-book

Georg Lind (1947 – 2021)
Oprac. Ewa Nowak, portet: Christian Hostettler

Comments are closed.