Prof. wiz. Piotr Bołtuć z University of Illinois z USA

P.Boltuc

Piotr Bołtuć jest pełnym profesorem i profesorem tytularnym (endowed chair) filozofii na University of Illinois. Przewodniczy komisji budżetowej rady senatów uniwersytetu Illinois (Urbana-Champaign, Springfield, Chicago).

Jest też profesorem e-learningu w SGH w Warszawie. Specjalizacja w tematyce: świadomość i filozofia umysłu (szczególnie świadmość maszyn); filozofia moralna i polityczna, w tym zagadnienia wspólnota a wolność oraz etyka biznesu. Także e-learning. Autor ponad 50 artykułów naukowych i ponad 100 wystąpień na konferencjach naukowych. Obecnie pracuje nad: 1. Książką pt. Niereduktywna Świadomość Maszyn. 2. Książką (współautorstwa z M. Szyszkowską i T. Kobierzyckim) pt. Filozofia Kazimierza Dąbrowskiego 3. Artykułem: Niereduktywna Świadmość oraz zajęciami elearningowymi mędzynarodowymi zajęciami: Globalna Etyka Biznesu (współsponsorowanymi przez UE).

Zaję­cia, które prof. wiz. Piotr Boł­tuć prowadzi w semes­trze zimowym 2013:

  • Wybrane zagadnienia z filozofii umysłu
  • Filozofia e-learningu, e-learning w filozofii
  • Consiousness (e-learning)
  • Współczesna amerykańska filozofia
  • Business Ethics

​Plan zajęć prof. wiz Piotra Bołtucia

Comments are closed.