Przedmiot fakultatywny – Metafizyka miłości. Od endorfin do samopoświęcenia

Przedmiot fakultatywny – Metafizyka miłości. Od endorfin do samopoświęcenia

Zapraszam Studentki i Studentów na wykłady – Metafizyka miłości. Od endorfin do samopoświęcenia – w semestrze zimowym 2017/2018.

Diagnozowanie stosunków międzyludzkich, zwłaszcza współczesnych, o których potocznie sądzi się, iż ulegają stopniowemu wychładzaniu, skłania nas do zadawania pytań o jakość tej – najbardziej „kłopotliwej” – relacji, która wydarza się i realizuje w obszarze miłości.

Tym razem, w ramach proponowanych zajęć, zwrócimy uwagę m.in. na fascynujący proces kształtowania się miłości: od jej pierwszych, często tylko powierzchownie rozumianych (lub niezrozumiałych w ogóle) „symptomów” – ducha gatunku – przejawiających się w partykularyzmie zmysłowego ciała; do najbardziej wzniosłych postaci uczuć uobecnianych w oddaniu, byciu „dla” czy w odpowiedzialności (asymetrycznej) za Innego.

Dr Mirosław Piechowiak

Zdjęcie: CC0, Cala

Comments are closed.