Przygotowanie pracy do testu w systemie antyplagiatowym

W dniach 6-10 lipca 2015 roku zarejestrowane uprzednio prace dyplomowe będą skanowane przez pracowników Instytutu Socjologii. Proszę o składanie płyty wraz z oświadczeniem w pokoju nr 114 (bud. C, 1 piętro). Do płyty muszą być dołączone następujące informacje:

  • stopień/tytuł oraz imię i nazwisko promotora pracy;
  • imię i nazwisko autora pracy;
  • tytuł pracy;
  • typ pracy (licencjacka, magisterska).

Raporty z prac zostaną dostarczone do sekretariatu Instytutu Filozofii, gdzie promotorzy będą mogli je dołączyć do dokumentacji pracy.

Od 13 lipca 2015 r. prace będą ponownie skanowane w Instytucie Filozofii (s. 212).

Comments are closed.