Przypomnienie o obecnie trwających konkursach studenckich

Przypomnienie o obecnie trwających konkursach studenckich

 1) BESTStudentGRANT, VI edycja (konkurs IDUB nr 032) – do udziału w konkursie uprawnieni są studenci UAM pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95%lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% lub więcej po przeliczeniu na polską maturę), chcących realizować swoje pierwsze projekty badawcze. Szczegóły na stronie www konkursu https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/best-student-grant-1/best-student-grant oraz w załączonym REGULAMINIE (1)

 

Termin składania wniosków: do 12 listopada 2021 r.

Wniosek konkursowy należy wypełnić na stronie internetowej Projektu: https://idub.amu.edu.pl   Konkurs 032-BESTStudentGRANT

 

2) ADVANCEDBestStudentGRANT, I edycja (konkurs IDUB nr 033) – dla studentów UAM 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2020/2021 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2. Członkami zespołu badawczego mogą być osoby 2 i 3 roku roku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, posiadające status studenta w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania.

Grupę badawczą stanowią co najmniej dwie osoby uprawnione do aplikowania w konkursie. W konkursie na zespołowy grant badawczy mogą brać udział w szczególności przedstawiciele studenckich kół naukowych.

Szczegóły na stronie www konkursu https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/advancedbeststudentgrant oraz w załączonym REGULAMINIE (2)

 

Termin składania wniosków: do 12 listopada 2021 r.

Wniosek konkursowy należy wypełnić na stronie internetowej Projektu: https://idub.amu.edu.pl   Konkurs 033 ADVANCEDBestStudentGRANT

3) Study@research, IV edycja (konkurs IDUB nr 034) – do złożenia wniosku uprawnieni są studenci UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych studiów magisterskich.

Konkurs obejmuje finansowanie:

  1. indywidualnego projektu badawczego studentalub
  2. projektu zespołowego realizowanego przez studencką grupę badawczą

Szczegóły na stronie www konkursu https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/study@researchoraz w załączonym REGULAMINIE (3)

 

Termin składania wniosków: do 17 listopada 2021 r.

Wniosek konkursowy należy wypełnić na stronie internetowej Projektu: https://idub.amu.edu.pl   Konkurs 034 „Study@Research”

 

4) Study@research. Publikacje, I edycja (konkurs IDUB nr 036) – kto może aplikować? – Osoby z aktualnym statusem studenta. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest afiliacja UAM i aktualny status studenta UAM autora artykułu lub monografii oraz zgoda Dziekana na pokrycie co najmniej 50% kosztów.

Szczegóły na stronie www konkursu https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/study@research.-publikacje oraz w załączonym REGULAMINIE (4)

 

  • Termin składania wniosków: wnioski składane w trybie ciągłym.
  • Termin realizacji zadania: 30.11.2022 r

Wniosek konkursowy należy wypełnić na stronie internetowej Projektu: https://idub.amu.edu.pl   Konkurs 036 Study@Research. Publikacje

Comments are closed.