Przypomnienie o programie grantowym – Perły nauki.

Przypomnienie o programie grantowym – Perły nauki.

Szanowni Państwo,

przypominamy o konkursie grantowym Perły nauki. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perly-nauki

*Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z prodziekanem ds. studenckich i organizacyjnych dr M. Szynkiewiczem (marszyn@amu.edu.pl). Wnioski – wraz z dokumentacją – należy dostarczyć na adres BOW WFil do dn. 08.02.2022.

Prodziekan Wydziału Filozoficznego UAM ds. studenckich i organizacyjnych
Dr Mariusz Szynkiewicz
Ul. Szamarzewskiego89c, Poznań 60-568
Tel. (+48)618292101

Comments are closed.