Publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgra Pawła Urbańskiego

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Pawła Urbańskiego

Zawiadomienie

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamiają, iż w dniu 23 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11.00  (online) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Pawła Urbańskiego

Obrona doktorska przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych MS TEAM umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony doktorskiej i jej rejestrację.

Tytuł dysertacji:

„Wytwarzanie nowoczesności. Studium z pogranicza ontologii i teorii społecznej”

Promotor:

Prof. UAM dr hab. Andrzej W. Nowak   

Recenzenci:

prof. UMCS dr hab. Mariola Kuszyk – Bytniewska  

prof. UMK dr hab. Krzysztof Abriszewski

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia

Prof. dr hab. Roman Kubicki

 

Osoby zainteresowane udziałem w obronie proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: filozof@amu.edu.pl do dnia 22 listopada 2020r. do godz. 14:00

Rozprawa Doktorska

Recenzja prof. A. Kuszyk-Bytniewskiej

Recenzja prof. K. Abriszewskiego

 

Comments are closed.