Rejestracja na egzamin certyfikacyjny z języka obcego – II termin

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny z języka obcego – II termin

Szkoła Językowa UAM informuje, że z dniem 5 września 2016 roku o godz. 9:00 rozpocznie się rejestracja żetonowa na egzamin certyfikacyjny z języka obcego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i trwać będzie do 13 września 2016 roku włącznie.  Rejestracja dotyczy II terminu egzaminu tj. 15 września 2016 r. – godz. 14:00. Informacja o miejscu egzaminu będzie podana podczas rejestracji żetonowej.

Każdy student studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, który zaliczył lektorat na poziomie B2.2 lub nie zaliczył egzaminu certyfikacyjnego w pierwszym terminie otrzyma żeton na egzamin certyfikacyjny z danego języka, za pomocą którego będzie możliwa rejestracja na egzamin.

Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową: http://ul.amu.edu.pl/

Jeśli zarejestrowany student nie przystąpi do egzaminu, traci jedno przysługujące mu podejście.

Szczegółowe informacje odnośnie egzaminu certyfikacyjnego podane są na stronie Szkoły Językowej UAM sj.amu.edu.pl (zakładka: Egzamin certyfikacyjny).

Comments are closed.