Rejestracja na lektoraty z języka obcego

Rejestracja na lektoraty z języka obcego

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr zimowy 2017/2018.
Szkoła Językowa UAM informuje, że z dniem 20 września 2017 r. od godz. 13:30 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów II oraz III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i trwać będzie do 8 października 2017 r. do godz. 24:00.
 
Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl w dniu 19 września 2017 r. 
 
Studenci otrzymują żeton według poniższego schematu: 
– student, który w semestrze letnim 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie A2, 
w semestrze zimowym 2017/2018 otrzyma żeton na poziom B1. 
– student, który w semestrze letnim 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie B1, 
w semestrze zimowym 2017/2018 otrzyma żeton na poziom B21.
– student, który w semestrze letnim 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie B21, 
w semestrze zimowym 2017/2018 otrzyma żeton na poziom B22.
– student, który w semestrze letnim 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny. 

UWAGA:

Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Szkoły Językowej UAM (koordynatora danego Wydziału – wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Koordynator z ramienia Szkoły Językowej UAM: 

mgr Natalia Biskupska, tel. 61 829 29 46, nat.bis@amu.edu.pl, pokój 315 Collegium im. H. Cegielskiego (ul. 28 Czerwca 1956r.)
Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Szkole Językowej UAM dostępne są na stronie internetowej Szkoły w zakładce „Zasady uczęszczania na lektoraty w SJ UAM

Comments are closed.