Rejestracja na lektoraty z języków obcych na semestr zimowy 2021/2022 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich

Rejestracja na lektoraty z języków obcych na semestr zimowy 2021/2022 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 27 września 2021 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów II oraz III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 10 października 2021 r. do godz. 24.00:

http://sj.amu.edu.pl/strona-glowna/content-snjo/rejestracja-na-lektoraty-z-jezykow-obcych-na-semestr-zimowy-20212022-dla-studentow-studiow-stacjonarnych-i-stopnia-oraz-jednolitych-magisterskich

oraz na zajęcia z języka obcego dla studentów studiów drugiego stopnia:

http://sj.amu.edu.pl/strona-glowna/content-snjo/rejestracja-na-lektoraty-z-jezyka-obcego-specjalistycznego

 

Prodziekan Wydziału Filozoficznego UAM ds. studenckich i organizacyjnych
Dr Mariusz Szynkiewicz
Ul. Szamarzewskiego89c, Poznań 60-568
Tel. (+48)618292101

Comments are closed.