Rejestracja w systemie USOS na lektoraty z języków obcych na semestr letni 2016/2017.

Rejestracja w systemie USOS na lektoraty z języków obcych na semestr letni 2016/2017.

Szkoła Językowa UAM informuje, że z dniem 14 lutego 2017 r. od godz. 13:30 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i trwać będzie do 26 lutego 2017 r. do godz. 24:00.

Rejestracja żetonowa dla studiujących na naszym wydziale rozpocznie się o godzinie 13:30.

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl w dniu 13 lutego 2017 r.

Studenci I roku na podstawie wykonanego testu poziomującego otrzymują żeton z danego języka na odpowiedni poziom zaawansowania.

Studenci II roku otrzymują żeton według poniższego schematu:

  • student, który w semestrze zimowym 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze letnim 2016/2017 otrzyma żeton na poziom B21.
  • student, który w semestrze zimowym 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze letnim 2016/2017 otrzyma żeton na poziom B22.
  • student, który w semestrze zimowym 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.

UWAGA:

Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Szkoły Językowej UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Wykaz Koordynatorów z ramienia Szkoły Językowej UAM dostępny jest na stronie sj.amu.edu.pl Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Szkole Językowej UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.

Wykaz Koordynator z ramienia Szkoły Językowej UAM: mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl.

Comments are closed.