Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dyscyplinie Filozofia

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dyscyplinie Filozofia

Komisja Rekrutacyjna w dyscyplinie filozofia oceniła zgłoszone kandydatury na posiedzeniach w dniach 6 i 10 września 2021 r., które zostały przeprowadzone za pośrednictwem platformy MS Teams.
Poszczególne osoby uzyskały następującą liczbę punktów:  załącznik.

Comments are closed.