Rozdzielenie grup laboratoryjnych ze Wstępu do filozofii

Decyzją Dyrekcji Instytutu Filozofii rozdzielone zostały grupy laboratoryjne ze Wstępu do filozofii dla kierunku Filozofia. Studenci zostali losowo przypisani do nowopowstałych grup. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującym w 

USOSie nowym podziałem grup oraz z zaktualizowanym planem zajęć na stronie Instytutu Filozofii. Prosimy również o sprawdzanie skrzynek pocztowych w systemie USOS, do których dotrą wkrótce informacje od nowego prowadzącego.

Comments are closed.