Seminarium Problemy filozoficzne w różnych kontekstach

Seminarium Problemy filozoficzne w różnych kontekstach

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Seminarium „Problemy filozoficzne w różnych kontekstach”, kontynuujące tradycję spotkań seminaryjnych zapoczątkowanych i przez wiele lat prowadzonych przez prof. Tadeusza Buksińskiego. Seminarium odbędzie się odbędzie się 25 maja 2017 (czwartek) o godz. 11.30 w sali  (206), w Instytucie Filozofii UAM. Referat wygłosi mgr Filip Leszczyński pt.: Koncepcja zakorzenienia gospodarki a problem utowarowienia w świetle poglądów Karla Polanyiego.

Comments are closed.