Seminarium Zakładu Filozofii Społecznej i Politycznej

Seminarium Zakładu Filozofii Społecznej i Politycznej

Serdecznie zapraszam na najbliższe spotkanie Seminarium Zakładu Filozofii Społecznej i Politycznej, które odbędzie się w czwartek 2 marca 2017 roku o godzinie 15.00 w sali 215 (IF WNS, budynek C).

Przedstawię referat pt. „Metafilozoficzne uwarunkowania rozwoju (i recepcji) nowożytnej idei mesjanizmu narodowego”.

Pozdrawiam

Andrzej Wawrzynowicz

Comments are closed.