Seminarium Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Seminarium Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej zaprasza wszystkich zainteresowanych na seminarium, które odbędzie się 23 października (poniedziałek) o godzinie 13:00. w pok. 2 AB.

Referat przedstawi mgr Dawid Rogacz, tytuł wystąpienia: „Działam, więc myślę. O nowożytnej epistemologii chińskiej”.

Referat stanowić będzie syntetyczny obraz rozwoju chińskiej teorii poznania w XVI i XVII wieku. W prezentacji wyjdę od koncepcji Wang Yangminga (1472-1529), koncentrując się na jego tezach dotyczących zależności natury od umysłu (1), istnienia wrodzonej wiedzy moralnej (2) i jedności wiedzy oraz działania (3). Następnie omówię debaty w gronie jego XVI-wiecznych uczniów oraz wskażę na społeczne kosekwencje jego teorii, m.in. podważenie ideału studiowania ksiąg klasycznych i zatrzymanie rozwoju chińskiej nauki. Referat zamknę analizą krytyki idealizmu Wang Yangminga z pozycji materializmu i radykalnego pragmatyzmu, której autorem był Wang Fuzhi (1619-1692). Poczynione konkluzje pozwolą odpowiedzieć na pytanie o specyfikę chińskiej nowożytności.

Comments are closed.