Seminarium Zakładu Logiki i Metodologii Nauk oraz Zakładu Filozofii Techniki i Rozwoju Cywilizacji

Seminarium Zakładu Logiki i Metodologii Nauk oraz Zakładu Filozofii Techniki i Rozwoju Cywilizacji

Zapraszam na Seminarium Zakładu Logiki i Metodologii Nauk oraz Zakładu Filozofii Techniki i Rozwoju Cywilizacji, które odbędzie się dnia 25 października 2016 (o godz. 11:00 w sali 215). Dr Andrzej W. Nowak wygłosi referat Zrywając ze zdrowym rozsądkiem czy go przywracając? Spór pomiędzy metafilozoficznymi założeniami Leszka Nowaka i Johna Lawa.

Celem referatu jest porównanie metafilozofii Leszka Nowaka przedstawionej w pierwszym tomie Bytu i myśli z konsekwencjami metafilozoficznymi programu ontologicznego i metodologicznego Johna Lawa przedstawionymi w książce After Method. Porównanie to ujawnia słabości obu ujęć. Przedstawienie sporu służy prezentacji mojej koncepcji wyobraźni ontologicznej, która stara się przekroczyć zarysowane słabości.

dr hab. Sławomir Leciejewski prof. UAM

Comments are closed.