Informacje o specjalności nauczycielskiej dla I roku studiów I stopnia

 

Zajęcia na specjalności nauczycielskiej rozpoczynają się z początkiem II semestru 2011/2012:
  • psychologia (wykład wspólny dla I i II roku (wyjątkowo w tym roku), konwersatorium oddzielnie dla I i II roku)
  • warsztaty komunikacji interpersonalnej (liczba osób: minimalna: 12; maksymalna: 16)
  • zajęcia z trzech modułów: bhp dla nauczycieli (3h), udzielanie pierwszej pomocy (2h), prawo oświatowe i odpowiedzialność prawna opiekuna (10h) –  przewidziane na piątki godzina 15.00-16.30 – odbędą się w wybrane piątki – terminy zostaną podane najwcześniej po 20.02.2012.
Studenci specjalności: etyka – uczęszczają na zajęcia kształcenia nauczycielskiego bez składania podań, ponieważ są to zajęcia w ramach obowiązującego programu etyki.
Studenci specjalności: filozofia ogólna, komunikacja społeczna i życie publiczne – składają podania o przyjęcie na specjalność (formularz podania znajduje się na stronie internetowej IF) i rozpoczynają uczęszczanie na zajęcia od początku II semestru według programu i planu dla swojej specjalności oraz nauczycielskiej.

 

Comments are closed.