Specjalność nauczycielska – kwalifikacje zawodowe

Specjalność nauczycielska – kwalifikacje zawodowe

Od I roku studiów licencjackich można realizować w Instytucie Filozofii zajęcia dodatkowe, które po ukończeniu całego syklu dają uprawnienia zawodowe do nauczania w szkołach. Zajęcia rozpoczynają się od 3 marca 2017.

Psychopedagogiczne podstawy komunikacji społecznej (10 godz.) piątki 13:15-14:45 (od 3  marca); s. 213 bud. C – prowadząca dr Danuta A. Michałowska

Emisja głosu (10 godz.) oraz Prawne aspekty zawodu nauczyciela (5godz.) piątki 15:00 i 16:45 ( od 1 kwietnia) s. 106 bud. D – prowadzący mgr Roman Nadzieja

BHP dla nauczycieli, Pierwsza pomoc (2 + 3 godz.) – termin będzie podany później

Podania o przyjęcie na specjalność nauczycielską należy złożyć w sekretariacie Instytutu Filozofii lub bezpośrednio u Koordynatorki SN

Formularz podania dostępny na stronie internetowej oraz w sekretariacie IF WNS. Podania o przyjęcie na specjalność nauczycielską przyjmowane będą w ramach ustalonego przez IF limitu miejsc. W przypadku większej ilości zgłoszeń o przyjęciu decydować będzie średnia ocen.

Koordynatorka Specjalności Nauczycielskiej

dr Danuta Anna Michałowska

Dyżury w sem. letnim:  czwartki 11:20 -13:20 pok.2 bud. AB; damichal@amu.edu.pl

Struktura studiów na Specjalnościach Nauczycielskich

Studia I stopnia licencjackie

Kwalifikacje nauczycielskie są nabywane na kierunku Filozofia oraz zgodnie ze odpowiednią specjalnością:

Specjalność Etyka – przygotowanie do nauczania przedmiotu etyka (szkoła podstawowa, klasy IV – VI)

Filozofia, Specjalność Komunikacja Społeczna – przygotowanie do nauczania przedmiotu filozofia i komunikacja (przedmiot innowacyjny w klasach IV – VI szkoły podstawowej)

Studia II stopnia magisterskie

Kwalifikacje nauczycielskie są nabywane na kierunku Filozofia oraz zgodnie ze odpowiednią specjalnością:

Specjalność Etyka – przygotowanie do nauczania przedmiotu etyka (szkoła gimnazjalna i ponadgimanzjalna)

Filozofia, Specjalność Komunikacja Społeczna – przygotowanie do nauczania innowacyjnego przedmiotu filozofia i komunikacja (szkoła gimnazjalna) i przygotowanie do nauczania przedmiotu filozofia (szkoła ponadgimanzjalna)

Student realizuje program kształcenia nauczycielskiego do nauczania jednego przedmiotu dodatkowo, fakultatywnie i nieodpłatnie, z jednoczesną realizacją całości programu kształcenia na kierunku Filozofia i danej specjalności. Na przykład student specjalności Etyka na kierunku Filozofia realizuje:

  1. program kształcenia w ramach przewidzianej puli godzin oraz 180 punktów ECTS.
  2. program specjalności nauczycielskiej w ramach 25 punktów ECTS i 450 godzin (dotyczy rekrutacji 2012 i następnych).

Kształcenie nauczycielskie trwa 5 semestrów: I, II i III rok (studia pierwszego stopnia) lub 4 semestry I i II rok (studia drugiego stopnia).

Informacje o programie, uprawnieniach zawodowych oraz zasadach studiowania: sn.amu.edu.pl.

Zdjęcie: pixabay.com, CC0

Comments are closed.