Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów I stopnia odbędzie się 28 września 2012 w sali A (bud. E) o godz. 13:30, a dla studentów I roku studiów II stopnia o godz. 14:00 w Instytucie Filozofii w sali 215. Obecność obowiązkowa!

Comments are closed.