Starosta I roku dla kierunku filozofia

Starosta I roku dla kierunku filozofia

W imieniu Prodziekana ds. studenckich, bardzo proszę o wyznaczenie starosty I roku dla kierunku filozofia (1 starosta dla wszystkich specjalności). Zadaniem starosty będzie reprezentowanie studentów w rozmowach ze mną lub z Prodziekanem ds. studenckich (zwykle tego typu spraw nie ma więcej niż kilka w ciągu całego roku akademickiego). Pojawię się o godz. 11:15 w czwartek w sali 215 (po wykładzie ze „Wstępu do filozofii”), aby poznać Państwa wybór.

dr hab. Sławomir Leciejewski, prof. UAM
Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii ds. dydaktycznych

Zdjęcie: pixabay.com, CC0, Couleur

Comments are closed.