Studenci na rynku pracy. Cykl praktycznych warsztatów z profesjonalistami.

Studenci na rynku pracy.  Cykl praktycznych warsztatów z profesjonalistami. 

Kursy zwiększające możliwości nabywania przez studentów umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich w trakcie studiów, kierowane są do studentów Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa oraz Szkoły Nauk Humanistycznych UAM i są realizowane w ramach projektu Uniwersytet Jutra II.  

Projektowanie stron internetowych 

Projekt przewiduje organizację i przeprowadzenie semestralnego kursu praktycznego z zakresu projektowania stron internetowych dla studentów kierunków humanistycznych. W ramach kursu planuje się osiągnięcie dwóch wiodących celów: a) poznania narzędzi i technologii produkcji stron internetowych wraz z praktycznym ich użyciem w celu realizacji projektów studenckich w grupach; b) organizacji pracy w zespole wraz z podziałem obowiązków na poszczególnych jego członków, rozwiązania podstawowych problemów związanych z projektowaniem i wdrażaniem strony internetowej o określonej tematyce i treściach, rozpisania i rozliczenia zadań szczegółowych prowadzących do uruchomienia poprawnie napisanej i zoptymalizowanej oraz uzupełnionej w treści (tekst, grafika, animacja, video, wizualizacje danych) strony internetowej. 

Warsztaty nowoczesnego fundraisingu. Od pomysłu do projektu finansowanego z samorządowych środków publicznych 

Jednym z najważniejszych źródeł pozyskiwania środków publicznych, oprócz tzw. środków centralnych i UE, są konkursy na zadania publiczne jednostek samorządu terytorialnego. Są one podstawowym źródłem finansowania wielu przedsięwzięć społecznych i komercyjnych. Celem warsztatów jest praktyczna nauka pozyskiwania środków, przygotowania wniosków i zarządzania projektem.  W trakcie kursu będziemy poszerzać kompetencje uczestników poprzez samodzielne i zespołowe przygotowanie ofert oraz wizyty studyjne u dwóch najważniejszych grantodawców w Wielkopolsce – Urzędzie Miasta Poznania oraz Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. 

Każdy z kursów ma charakter zajęć dodatkowych, kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu, ale nie jest wliczany do rozliczenia programu studiów (brak punktów ECTS). 

Istnieje możliwość jednoczesnego uczestnictwa w więcej niż jednym kursie. 

Organizator: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa  Czas trwania: semestr letni 2022 (24 lutego – 20 czerwca)  Ilość godzin: 30 godzin warsztatów praktycznych połączonych ze wstępem teoretycznym 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.  Kontakt: prof. dr hab. Jacek Zydorowicz (jazy@amu.edu.pl)   

W celu zgłoszenia na kurs wypełnij formularz zgłoszeniowy.   Termin zamknięcia zgłoszeń: 20.02.2022. 

Data rozpoczęcia oraz harmonogram każdego kursu zostanie przekazany uczestnikom po zamknięciu zgłoszeń. 

Comments are closed.