Studencie walcz o „Diamentowy grant”!

Wnioski można składać tylko do 15 grudnia.

Szczegóły :

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra/program-diamentowy-grant/ogloszenie/

Tylko do 15 grudnia studenci mogą składać wnioski o przyznanie im "Diamentowego Grantu". Blisko setka najwybitniejszych studentów z całego kraju może liczyć na granty naukowe sięgające nawet 200 tysięcy złotych.
Reforma nauki i szkolnictwa wyższego jest urzeczywistnieniem nowego modelu finansowania nauki, który promuje wysoką jakość badań i ich konkurencyjność. Program „Diamentowy Grant” wpisuje się w tę koncepcję. Pomoże nam wyławiać i otaczać systematyczną opieką prawdziwe naukowe talenty wśród naszych studentów. Jestem przekonana, że to najlepsza inwestycja z gwarantowanym zyskiem – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka.  

"Diamentowy grant" stanowi specjalną ścieżkę finansowania badań dla najwybitniejszych studentów, otwierającą drogę do doktoratu i kariery naukowej. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich. Wnioski w imieniu studentów mogą składać jednostki naukowe z odpowiednią kategorią jakości.

W konkursie o „diamentowe granty” najważniejsze kryteria oceny to potencjał merytoryczny studenta, który stawia pierwsze kroki w pracy badawczej, naukowa wartość projektu oraz dotychczasowe osiągnięcia naukowe. Laureaci oprócz środków pokrywających koszty ich badań otrzymają również wynagrodzenie na okres swojej pracy badawczej w wysokości minimum 2,5 tysiąca złotych miesięcznie.   
Wnioski o granty można składać w MNiSW do 15 grudnia 2011 roku. Na pierwszą edycję Programu zagwarantowano łączne środki w wysokości 20 mln złotych.

Comments are closed.