Studia podyplomowe Etyka Nauczycielska

Studia podyplomowe Etyka Nauczycielska

NOWA EDYCJA STUDIÓW: LUTY 2017–CZERWIEC 2018

Studiuj na studiach nagrodzonych certyfikatem „Studia Z Przyszłością”!

Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2017, a zgłoszenia przyjmujemy pocztą lub złożone osobiście w sekretariacie Instytutu Filozofii UAM.

Teczkę z dopiskiem „STUDIA PODYPLOMOWE ETYKA NAUCZYCIELSKA” (ETNA) należy złożyć na nazwisko PROF. DR EWA NOWAK.

ADRES: Wydział Nauk Społecznych
 60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 89 C, Pętla Ogrody,  ewanowak@amu.edu.pl.

OPIS: Studia kwalifikacyjne adresowane do nauczycieli dowolnego przedmiotu, posiadających uprawnienia pedagogiczne. Studia oferują przygotowanie w zakresie kierunkowym i dydaktyki szczegółowej przedmiotu Etyka dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych (zależnie od tego, czy Słuchacz/ka posiada dyplom licencjata, czy magistra). Czesne rozłożone na miesięczne raty, zajęcia w co drugi weekend, z uwagi na przyjezdnych rozpoczynają się o godz. 10:00. Zajęcia z instruktorami i praktykami, bogata oferta innowacji dydaktycznych w zakresie etyki, wysoka jakość kształcenia. Można przesłać zgłoszenie pocztą na nazwisko Prof. Ewy Nowak i adres wskazany wyżej. Pierwszy zjazd zaplanowano na koniec lutego 2017.

CZAS TRWANIA: 3 semestry (dłużej niż gdzie indziej? Bo mądry nie ściga się z czasem).

CZESNE: 1300 zł za semestr (rozłożone na dogodne raty)

KOMPLETNA APLIKACJA zawiera: podanie, kwestionariusz osobowy wypełniony pismem drukowanym z dokładnym adresem, aktualnym numerem telefonu, aktualnym adresem e-mailowym, imiona rodziców, PESEL, ksero dowodu osobistego, odpis dyplomu uwierzytelniony notarialnie lub tzw. oryginalny, 2 zdjęcia kandydatki/kandydata.

Już po zaliczeniu I. semestru możliwe rekomendacje i referencje dla najlepszych!

Informator

Comments are closed.