STUDIUM JĘZYKOWE UAM

STUDIUM JĘZYKOWE UAM

Nauka języków obcych prowadzona jest dwustopniowo:

  1. Język ogólny prowadzony na studiach stacjonarnych I stopnia oraz studiach jednolitych magisterskich. Lektorat rozpoczyna się od drugiego semestru I roku studiów stacjonarnych I stopnia.
  2. Język specjalistyczny prowadzony jest na studiach stacjonarnych II stopnia oraz studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich. Lektorat rozpoczyna się od pierwszego semestru I roku studiów stacjonarnych II stopnia.

Prezentacja

Comments are closed.