Stypendia im. Jana Kulczyka

Stypendia im. Jana Kulczyka

Stypendia im. Jana Kulczyka przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Pod uwagę brana jest również trudna sytuacja materialna kandydatów.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie osobiście w dziekanacie do 15 listopada 2016 r. następujących dokumentów:

  1. podania;
  2. życiorysu (w formie CV, ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4);
  3. wniosku o stypendium (formularz w załączeniu, dostępny na stronie internetowej UAM (www.amu.edu.pl) oraz na stronie internetowej Fundacji UAM (www.fundacja.ppnt.poznan.pl).

Zgodnie z procedurą po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przez Dziekana zaopiniowane wnioski (maksymalnie 2 studenckie i 2 doktoranckie) zostaną przesłane do Kapituły Stypendiów im. Jana Kulczyka.

Wniosek o Stypendium im. Jana Kulczyka – dla doktoranta
Wniosek o Stypendium im. Jana Kulczyka – dla studenta

Więcej informacji

 Zdjęcie: pixabay.com, CC0, jill111

Comments are closed.