STYPENDIUM REKTORA

Dnia 10 października 2019 roku został przez p. Prorektor ds. studenckich podpisany harmonogram czynności podczas postępowania w sprawie wniosków o przyznanie stypendium rektora (do 30 września 2019 roku stypendium rektora dla najlepszych studentów).

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem:

  • – dnia 15 X 2019 roku, o godz. 12:00, nastąpi uruchomienie modułu generowania wniosków w USOSweb,
  • – dnia 24 X 2019 roku, o godz. 23:59, nastąpi wyłączenie modułu generowania wniosków w USOSweb,
  • – na dzień 25 X 2019 roku wyznaczony został ostateczny termin dostarczenia wniosków do Biur Obsługi Studentów.

Studentów niestacjonarnych zachęcamy do skorzystania z możliwości dostarczania dokumentów przesyłką pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza elektronicznego należy zapoznać się z instrukcją dostępną na pierwszym ekranie modułu wnioskowania oraz w dalszej części niniejszej strony.

Z harmonogramem można zapoznać się na stronie:

https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow

https://wns.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wns/392933-stypendium-rektora

 

Comments are closed.