Pierwsze Sympozjum Biopolityczne: Projekty bioetyczne i biopolityczne na arenie międzynarodowej

Członkowie redakcji Journal of Biopolitics and Contemporary Political Theories, Koło Naukowe Studiów Wschodnich UMK oraz Sekcja Bioetyki KSF UAM wspólnymi siłami organizują "Pierwsze Sympozjum Biopolityczne:
Projekty bioetyczne i biopolityczne na arenie międzynarodowej.", objęte patronatem przez pismo naukowe Athenaeum. Zjazd odbędzie się 24. czerwca 2014 r. na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych
UMK w Toruniu. Zachęcamy do zgłaszania abstraktów wystąpień (o długości 1000-1500 znaków) i wspólnego uczestnictwa w wydarzeniu poświęconemu jednemu z najważniejszych zagadnień współczesnego
społeczeństwa – biopolityce. Koszt uczestnictwa wynosi 60 zł i obejmuje materiały konferencyjne, drobny poczęstunek oraz wydanie tomu pokonferencyjnego. Zgłoszenia do udziału w sympozjum należy przesyłać na adres redakcji: biopolitics@umk.pl do 31. maja 2014 r.

https://www.facebook.com/events/1478337329067592

Comments are closed.