Test diagnozujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Test diagnozujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

W dniu 2 listopada 2020 r. na platformie Moodle zostaną uruchomione testy diagnozujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2020/2021. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów.

Po zalogowaniu studenci widzą w systemie wykaz lektoratów języków obcych obowiązujących na poszczególnych wydziałach.

Testy diagnozujące zostały przygotowane z następujących języków obcych:

– języka angielskiego,

– języka francuskiego,

– języka hiszpańskiego,

– języka niemieckiego,

– języka rosyjskiego,

– języka włoskiego.

 

Test diagnozujący studenci powinni wykonać do 22 listopada 2020 r.

 

Dodatkowe informację znajdują się pod linkiem.

E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1 – A2

.

Comments are closed.