Udogodnienia w dostępie do zasobów bibliotecznych

 
Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska akademickiego Biblioteka Uniwersytecka przygotowała szereg udogodnień dla osób chcących skorzystać z jej zasobów. Na prośbę Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej począwszy od 30 marca uruchomiono usługę wykonywania kopii publikacji. Więcej informacji pod adresem: http://lib.amu.edu.pl/zamow-kopie-w-bibliotece/
 
Dodatkowo, pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej opracowali przewodnik „Zasoby dostępne zdalnie”, w którym znajdują się niezbędne informacje o e-książkach, czasopismach, gazetach, serwisach informacji prawniczej dostępnych z domu dla studentów i naukowców UAM. Znajduje się pod adresem: http://lib.amu.edu.pl/zasoby-dostepne-zdalnie-przewodnik/ 
 
Informujemy, że część wydawców udostępniła większą ilość publikacji bibliotece:
 
  • JSTOR – konsorcjum bibliotek i wydawców do wszystkich kolekcji czasopism i 35 tys. książek elektronicznych, wśród książek są też wyd. KUL-u (do 30 czerwca). W regularnej subskrypcji mamy tylko kolekcje II, III, VII, bez  książek http://lib.amu.edu.pl/bazy-testowane/
  • Taylor&Francis – 70 kolekcji ebooków z dziedzin STEM, nauk biomedycznych i środowiskowych, biznesu, IT, data science, psychologii, studia językowe, historia oraz religia i innych (na kwiecień 2020 – wkrótce będzie informacja na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej)
  • Harvard Business Review z 600 ebooków, ponad 400 monografii,  prace seminaryjne i ponad 150 kompilacji artykułów z serii HBR Classics (do 30 maja 2020 – wkrótce informacja na stronie).
Polecamy śledzenie komunikatów pojawiających się na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej, jej mediach społecznościowych, a w razie pytań zachęcamy do korzystania z serwisu „Zapytaj bibliotekarza”, aplikacji Messenger oraz kontaktu e-mailowego (zapytajbibliotekarza@amu.edu.pl).

Comments are closed.