„Uniwersytet badawczy – co to oznacza dla UAM (kariera akademicka, finansowanie i publikacje)”

„Uniwersytet badawczy – co to oznacza dla UAM (kariera akademicka, finansowanie i publikacje)”

Prof. zw. dr hab. Marek Kwiek, badacz przemian szkolnictwa wyższego oraz nauki, 19 listopada 2018 r. wystąpił z referatem: „Uniwersytet badawczy – co to oznacza dla UAM (kariera akademicka, finansowanie i publikacje)”.

Spotkanie było adresowane do pracowników oraz doktorantów Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Comments are closed.