Upływa termin składania wniosków o świadczenia pomocy socjalnej

Występując o świadczenia pomocy socjalnej, w tym o miejsce w Domu Studenckim, należy zapoznać się z Informacjami dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)(Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci wszystkich trybów studiów mogą korzystać ze świadczeń socjalnych, którymi są następujące formy pomocy:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga,
  • zakwaterowanie w Domu Studenckim.

Więcej informacji na stronie:

https://studenci.amu.edu.pl/studia/pomoc-materialna/swiadczenia-pomocy-socjalnej

Comments are closed.