Uproszczenie zasad wyboru zajęć fakultatywnych

Zgodnie z postanowieniem dziekana ds. studenckich wszystkie wykłady fakultatywne prowadzone w IF UAM kończyć się będą jedną formą – zaleczeniem na ocenę (Z/s).

Wprowadzone zmiany podyktowane są względami praktycznymi i mają na celu uproszczenie zasad funkcjonowania zajęć fakultatywnych. Od dnia 04.10.2013 zajęcia fakultatywne odbywać się będą w dwóch formach:

  • Wykład na zaliczenie z notą (Z/s – 4pkt ECTS)
  • Konwersatorium na zaliczenie z notą (Z/s – 2pkt).

Tym samym likwidacji ulega trzecia forma zajęć fakultatywnych (wykład na egzamin).

Stosowne poprawki zostaną umieszczone na programach studiów znajdujących się na stronie IF UAM.

Comments are closed.