USOS: zapisy na przedmioty

Prosimy wszystkich studentów, którzy nie są zapisani na przedmioty w systemie USOS, aby stawili się w sali 211 Instytutu Filozofii, w celu dopisania się do odpowiednich grup. Przypominamy, że jest to warunek konieczny prawidłowego rozliczenia semestru.

Comments are closed.