UWAGA: ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁU (OD 17.10.2020)

UWAGA: ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁU (OD 17.10.2020)

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem w dn. 17.10.2020 na terenie Poznania tzw. czerwonej strefy, władze Wydziału Filozoficznego zobligowane zostały do wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania jednostki:

Studenci i wykładowcy: wszelkie formy kształcenia oraz obrony prac dyplomowych odbywają się wyłącznie w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy MS Teams.


Pracownicy i doktoranci WFil, którzy chcieliby skorzystać z gabinetów lub sal wykładowych (np. do przeprowadzenia zajęć zdalnych) muszą uzyskać zgodę Dziekana Wydziału, Prof. dr. hab. R. Kubickiego (rokub@amu.edu.pl).

Pracownicy administracji Wydziału (BOW) pracować będą w trybie rotacyjnym, zgodnie z grafikiem, ustalanym przez kierowniczkę BOW Panią mgr K. Dułacz (dulacz@amu.edu.pl).

Studenci, którzy chcieliby skorzystać z pomocy Biura Obsługi Studenta w formie stacjonarnej, zobowiązani są do wcześniejszego ustalenia terminu spotkania. Prosimy o kontakt z Panią mgr Aleksandrą Błaszkowską, (pok. 3, tel. 61-829-21-14, alekb@amu.edu.pl).

Studenci, planujący wizytę na dyżurze stacjonarnym prodziekana ds. studenckich dr M. Szynkiewicza (marszyn@amu.edu.pl), proszeni są o zgłoszenie chęci spotkania drogą mailową lub konsultację telefoniczną (tel. 618292101 lub  604-136-628). Przypominamy, że w czasie pandemii, większość procedur administracyjnych przeprowadzić możemy drogą mailową (np. składanie wniosków) lub telefoniczną (konsultacje).


W przypadku dalszych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z zespołem dziekańskim, Biurem Obsługi Wydziału lub Biurem Obsługi Studenta.

Z wyrazami szacunku

Dziekan Wydziału Filozoficznego

Prof. dr hab. Roman Kubicki

Comments are closed.